Attest van gezinssamenstelling

Online aanvragen

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt ingeschreven op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag.

Voorwaarden

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • Jezelf (enkel voor jouw eigen gezin);
  • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd);
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd;
  • Derden zoals publieke of private instellingen als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Procedure

  • Het attest van gezinssamenstelling kan je online aanvragen via ‘Mijn burgerprofiel, downloaden en afdrukken als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).
  • Aan het snelloket kan het attest ook afgehaald worden.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • Een volmacht van de betrokkene;
  • Een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
  • Je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een attest gezinssamenstelling is gratis.


Contactinformatie