Samenstelling

Wie zetelt in de gemeente- en OCMW-raad?

Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. De Hechtel-Ekselse gemeente- / OCMW-raad telt 23 leden, waarvan de meesten ook lid zijn van een politieke partij. Een groep raadsleden van dezelfde partij vormt een fractie. In Hechtel-Eksel zijn er vijf fracties. De grootte van de fractie wordt bepaald door het aantal behaalde stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en bepaalt de invloed die een partij heeft op het bestuur.

Stefan Agten 

Voorzitter raad

HE Lijst Burgemeester 

 

Jan Dalemans

Burgemeester

HE Lijst Burgemeester

 

Nele Lijnen

Eerste schepen

HE Lijst Burgemeester

 

Theo Martens

Schepen

HE Lijst Burgemeester

 

Jacky Snoeckx

Schepen

HE Lijst Burgemeester

 

Kelly Leenaerts

Schepen

HE Lijst Burgemeester

 

Johan Feyen

Voorzitter Bijzonder Comité

HE Lijst Burgemeester

 

Marie De Rycke

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Carina Gijsbers

Raadslid 

HE Lijst Burgemeester

 

Ivette Leten

Raadslid

HE Lijst Burgemeester 

 

William Linmans

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Jessie Olyslagers

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Hanne Palmans

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Kristel Vanbaelen

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Jordy Verlinden

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Ellen Willekens

Raadslid

HE Lijst Burgemeester

 

Jo Bollen

Raadslid

CD&V

 

Ilse Drees

Raadslid

CD&V

 

Raf Truyens

Raadslid

CD&V

 

Jan Vangenechten

Raadslid

CD&V

 

Marc De Pachter

Raadslid

sp.a

 

Sven Saenen

Raadslid

Groen

 

Jo Kerkhofs

Raadslid

Onafhankelijk