Samenstelling

Wie zetelt in het college van burgemeester en schepenen / vast bureau?

Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau is samengesteld uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD). Samen bereiden ze de gemeenteraad / OCMW-raad voor en voeren ze de beslissingen van de gemeenteraad uit. Het college / vast bureau vergadert in besloten vergadering, wekelijks op maandagnamiddag.

Jan Dalemans

Burgemeester - HE Lijst Burgemeester

Bevoegdheden:
politie en veiligheid, burgerzaken, beleidsplanning, financiën-budget, ruimtelijke ordening, personeel, stedenbouw, organisatie, dienstverlening, klantgericht beleid, e-government, digitalisering, communicatie, perscommunicatie, onthaal, protocollaire feesten, jacht

Contact:
jan.dalemans@hechtel-eksel.be
0475 42 40 93, voor een afspraak: 011 73 01 73

 

 

Nele Lijnen

Eerste Schepen - HE Lijst Burgemeester

Bevoegdheden:
Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling, acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang

Contact
nele.lijnen@hechtel-eksel.be
0486 13 09 18

 

 

Theo Martens

Tweede Schepen - HE Lijst Burgemeester

Bevoegdheden:
mobiliteit, openbaar vervoer, natuur, milieu, dierenwelzijn, duurzaamheid, wonen, buurtwerking, juridische aangelegenheden, landbouw, internationale samenwerking, plattelandsontwikkeling, partnersteden

Contact:
theo.martens@hechtel-eksel.be
0495 18 40 75

 

Kelly Leenaerts

Derde Schepen - HE Lijst Burgemeester 

Bevoegdheden:
jeugd, cultuur, heemkunde, erfgoed, evenementen,
beleid voor mensen met een beperking, participatie, vrijwilligers

Contact:
kelly.leenaerts@hechtel-eksel.be
0494 47 20 14

 

 

 

 

 

William Linmans

Vierde Schepen - HE Lijst Burgemeester

Bevoegdheden:
patrimonium, openbare werken, recyclage,begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, waterzuivering

Contact:
william.linmans@hechtel-eksel.be
04 74 47 67 57

 

 

Johan Feyen

Voorzitter BCSD - HE Lijst Burgemeester 

Bevoegdheden:
gezondheidszorg, senioren, armoedebestrijding, 
gelijke kansen, bibliotheek, scholen, onderwijs, erediensten

Contact:
johan.feyen@hechtel-eksel.be
0476 65 12 16 

 

 

 

Robert Verheyen

Algemeen directeur

Contact:
robert.verheyen@hechtel-eksel.be
011 73 40 37