Samenstelling

Wie zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst?

Het BCSD bestaat uit zes leden en één voorzitter, door de OCMW-raadsleden verkozen. Het aantal zetels dat elke politieke lijst in het BCSD toegewezen krijgt, wordt bepaald door het aantal zetels dat elke lijst binnen de OCMW-raad heeft.

Hieronder vind je een overzicht van het BCSD in Hechtel-Eksel en welke partijen de leden van het BCSD hebben voorgedragen:

Johan Feyen
voorzitter BCSD, gemeente- en OCMW-raadslid, HE Lijst Burgemeester

Jessie Olyslagers
lid BCSD, gemeente- en OCMW-raadslid, HE Lijst Burgemeester

Annie Jehoul
lid BCSD, gemeente- en OCMW-raadslid, HE Lijst Burgemeester

Christel Schuurmans
lid BCSD, HE Lijst Burgemeester 

François Claes
lid BCSD

Eric Martens
lid BCSD, Groen

Josette Snoeks
lid BCSD, CD&V