Belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies

De gemeenteraad van 14 december 2020 keurde het belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies goed. Dit heeft als gevolg dat iedereen die aan een of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten en dat aanbiedt op de toeristische markt, belastingsplichtig is. 

De belasting bedraagt € 1,75 per persoon per nacht (exclusief btw.). Het reglement voorziet hierop wel volgende vrijstellingen:

  • Logies erkend met het label 'Toerisme voor allen', jeugdtoerisme (uitgereikt door Toerisme Vlaanderen);
  • Logies erkend met het toegankelijkheidslabel A+ (uitgereikt door Toerisme Vlaanderen); 
  • Overnachtingen van toeristen jonger dan 12 jaar;
  • Overnachtingen die geboekt worden via het Steunpunt Vakantieparticipatie.

De belastingplichtigen zijn vrij het bedrag van de belasting te verhalen op de personen die in hun inrichting verblijven.

De exploitant moet een door het college van burgemeester en schepenen voorgeschreven register bijhouden waarin o.a. per nacht het aantal logerende personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld (inclusief de niet belastbare en de vrijgestelde overnachtingen).

De belastingplichtige die dergelijk register niet ontvangt, moet dit register spontaan vragen aan de bevoegde administratie. 

Het volledige reglement kan je hier raadplegen. 

Meer info en aanvragen betreffende het registeren via toerisme@hechtel-eksel.be 


Contactinformatie