Vraag je verwarmingstoelage aan

14
sep
2022

De winter staat weer voor de deur! Wij laten je niet in de kou staan. Sociaal kwetsbare mensen maken aanspraak op een verwarmingstoelage. Kijk op www.verwarmingsfonds.be of je er recht op hebt.

Hoeveel bedraagt de toelage?  

Door de aanhoudende stijgingen van de stookolieprijzen zijn er wijzigingen doorgevoerd in de tussenkomst van het sociaal stookoliefonds. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle leveringen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 2000 liter brandstof in aanmerking worden genomen. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs per liter vermeld op de factuur. De maximumtoelage bedraagt€ 720. Tussenkomsten voor kleine leveringen zijn uiteraard ook mogelijk. 

Wanneer moet de verwarmingstoelage aangevraagd worden?

De aanvraag moet binnen 60 dagen na levering van de mazout worden ingediend.

Wie heeft recht op een tussenkomst verwarmingstoelage?

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Categorie 2: je hebt een gezin met een laag inkomen, d.w.z. het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle leden van je huishouden mag niet hoger zijn dan € 22 034,79, verhoogd met € 4 079,35 per persoon ten laste. Hierbij houdt men rekening met het kadastraal inkomen wanneer je meerdere onroerende goederen in eigendom of vruchtgebruik hebt.

Categorie 3: je bent in schuldbemiddeling bij een erkende dienst of hebt een collectieve schuldenregeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Hoe aanvraag indienen?

  • Je kan een afspraak maken op dinsdagvoormiddag van 9u00 tot 11u30.
    • Telefonisch: 011/ 73 40 37
    • Via de website
  • Is het moeilijk om jezelf te verplaatsen, dan komt er een maatschappelijk werker op huisbezoek. Maak hiervoor een afspraak via 011 73 40 37.

Wat moet je meebrengen naar de afspraak?

  • De factuur van de brandstoflevering
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden.
  • Indien een collectieve schuldenregeling: bewijs van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar