Aanvraag speelstraat

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Langs deze weg kan je je kandidaat stellen om een speelstraat te organiseren. Aanvragen kunnen tot 31 mei van het jaar waarin je een speelstraat wil organiseren.

Aan welke voorwaarden moet mijn straat voldoen om speelstraat te kunnen zijn?

 • De speelstraat ligt binnen de bebouwde kom of de snelheid is beperkt tot 50 km per uur;
 • Er is een overheersende woonfunctie;
 • Er is geen doorgaand verkeer;
 • De speelstraat wordt niet bediend door het (geregeld) openbaar vervoer.

Moeten de buren akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat?

Ja, je moet een handtekening vragen voor akkoord van al de inwoners van de straat. Door het akkoord van alle buren te vragen, is iedereen op de hoogte van de aanvraag tot speelstraat.

Hoe lang kan mijn straat speelstraat zijn?

 • 4 opeenvolgende weken;
 • 3 dagen per week;
 • van 12u tot 22u; 
 • enkel in de zomervakantie.

Na het organiseren van je speelstraat kan je een subsidie (max €50 aanvragen).

Vraag hier je subsidie aan

Kandidaat speelstraat

Gegevens aanvrager (contactpersoon)

Adresgegevens 1

Speelstraat

Op welke dagen gaat de speelstraat door? (Max. 3)