Aanvraag hernieuwing eeuwigdurende concessie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraag hernieuwing eeuwigdurende concessie

Concessiehouder:

verzoekt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een concessie te verlenen voor:

Overledene 1

Overledene 2

Overledene 3

Overledene 4

Bovenstaande overledene werd begraven op de begraafplaats van:

Onder voorbehoud van de toekenning door het college van burgemeester en schepenen wordt de concessie verleend voor een termijn van 50 jaar, te rekenen vanaf 09/12/2020. De concessie is gratis.