Aanvraag hernieuwing concessie oud-strijder

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraag hernieuwing concessie oud-strijders

Concessiehouder:

verzoekt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een concessie te verlenen voor:

Overledene 1

Wijze van begraving:

Overledene 2

Wijze van begraving:
Bovenstaande overledene werd begraven op de begraafplaats van:
Voor een termijn van:

Onder voorbehoud van de toekenning door het college van burgemeester en schepenen wordt de concessie verleend voor een termijn van 15 of 30 jaar, te rekenen vanaf 09/12/2020. De concessie is gratis. Er is geen bijbegraving mogelijk.