Aanvraag hernieuwing concessie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraag hernieuwing concessie

Concessiehouder:

verzoekt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een concessie te verlenen voor:

Overledene 1

Wijze van begraving: *

Overledene 2

Wijze van begraving:

Overledene 3

Wijze van begraving:

Overledene 4

Wijze van begraving:
Bovenstaande overledene(n) werd(en) toegewezen aan de begraafplaats te: *
Voor een termijn van:

Onder voorbehoud van de toekenning door het college van burgemeester en schepenen en onder voorbehoud van de betaling van het tarief, wordt de concessie verleend voor een termijn van 15 jaar of 30 jaar, te rekenen vanaf 09/12/2020.