Aanvraagformulier subsidie jeugdwerkinitiatieven

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Deze subsidieaanvraag wordt:

  • alleen door jeugdwerkinitiatieven gebruikt;
  • volledig ingevuld, voorzien van de nodige bijlagen;
  • digitaal ingediend vóór 30 september*.

*Als je de aanvraag laattijdig indient, krijg je een herinnering. Als je de aanvraag dan nog steeds niet binnen de gevraagde termijn indient, krijgt jouw jeugdwerkinitiatief voor het betreffende werkjaar slechts de basissubsidie.

1. Contactgegevens

Adresgegevens 1
Lokaal in eigen beheer *

2. Contactgegevens verantwoordelijke subsidieaanvraag

3. Basissubsidie

Mijn JWI is een: *

Afhankelijk van je JWI moet je volgende info doorgeven. Je kan dit het best doen door een excelbestand in te vullen.

Vakantiewerking:

Datums werking+ aantal leden aanwezig

Jeugdwerking:

Datums werking + aantal leden aanwezig

Jeugdhuiswerk

Datums + evenementen gericht op relevante jeugdcultuur (min. 2 / geen fuiven)

4. Werkingssubsidie

Vorming

5. Infrastructuursubsidie - eigen lokaal

6. Kampsubsidie

De jeugd(werk)initiatieven die een kamp organiseren krijgen daarvoor een subsidie.

De criteria zijn:

  • het kamp duurt minstens 6 opeenvolgende nachten
  • er zijn minimaal 20 deelnemende leden en 5 deelnemende leid(st)ers
  • kookouders en volwassen begeleiders tellen niet mee
  • het kamp vindt elders plaats, dus niet op de eigen locatie van de jeugdbeweging

als slechts 1 of enkele deelgroep van een jeugdbeweging op kamp gaat, wordt dit niet beschouwd als kamp.

Geef het aantal leden/leiding + het aantal overnachtingen door.