Aanvraag conformiteitsattest

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Identificatiegegevens van de woning of het gebouw

Adresgegevens te onderzoeken woning
Wordt de woning verhuurd als hoofdverblijfplaats? *

Identificatiegegevens eigenaar/ vruchtgebruiker

Adresgegevens eigenaar/ vruchtgebruiker/ opstalhouder/ erfpachter
U bent:

Identificatiegegevens van de huurder

De aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning bedraagt €90. *
De verhuurder en/of huurder verstrekken de nodige inlichtingen om het conformiteitsonderzoek in de beste omstandigheden te laten verlopen. *
De woningcontroleur van de gemeente krijgt de toestemming de woning te controleren op het afgesproken tijdstip, om de minimale woningkwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Codex Wonen te onderzoeken. *