Aanvraag concessie overleden na 1 december 2019

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraag concessie

Concessiehouder:

verzoekt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een concessie te verlenen voor:

Overledene 1

Wijze van begraving

Overledene 2

Wijze van begraving

Overledene 3

Wijze van begraving

Overledene 4

Wijze van begraving

Deze aanvraag wordt gedaan voor een begraving op:

Begraafplaats *

Onder voorbehoud van de toekenning door het College van Burgemeester en Schepenen en onder voorbehoud van betaling van het tarief, wordt de concessie verleend voor een termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf de datum van begraving.

Naar aanleiding van elke bijbegraving in de concessie, wordt de hernieuwing ambtshalve aangevraagd.