Aanvraag concessie overleden voor 1 december 2019

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraag concessie

Concessiehouder:

verzoekt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een concessie te verlenen voor:

Overledene 1

Wijze van begraving: *

Overledene 2

Wijze van begraving:

Overledene 3

Wijze van begraving:

Overledene 4

Wijze van begraving:
Bovenstaande overledene werd begraven op de begraafplaats van: *

Onder voorbehoud van de toekenning door het college van burgemeester en schepenen en onder voorbehoud van de betaling van het tarief, wordt de concessie verleend voor een termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf 09/12/2020.