Aansluitingsformulier cultuur- en buurtverenigingen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Om lid te kunnen worden van de Cultuurraad dient de vereniging onderstaand aansluitingsformulier in te vullen. Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad zal vervolgens oordelen of de vereniging voldoet aan de voorwaarden, opgelijst in het subsidiereglement cultuur- en buurtverenigingen.

De persoonsgegevens die we verzamelen door het invullen van dit formulier worden gebruikt door de cultuurdienst voor communicatie met de vereniging. Verder worden ze voor geen enkel ander doeleinde ingezet. Meer informatie op www.hechtel-eksel.be/privacy.

1. Algemene informatie over de vereniging

Ontvangt de vereniging al subsidie via een andere instantie? *

2. Algemene informatie over het dagelijks bestuur

Contactgegevens voorzitter

Contactgegevens secretaris

Adresgegevens 3

3. Informatie over de werking van de vereniging

De vereniging verklaart hierbij dat de gegevens correct en naar waarheid ingevuld werden *