Aangifte verhuis

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Een adreswijziging geef je aan in de gemeente waarnaar je verhuist en pas als je er effectief woont.

Dit formulier vul je in als je verhuist naar Hechtel-Eksel of als je verhuist naar een nieuw adres binnen Hechtel-Eksel.

Een meerderjarig gezinslid kan een adreswijziging voor het hele gezin aangeven. Je hebt de rijksregisternummers van alle gezinsleden nodig.

Let op:
Als je als vreemdeling uit het buitenland komt en je nog nooit in België hebt gewoond, kan je online geen adreswijziging doorgeven.
Maak een afspraak bij de dienst Vreemdelingen. Afspraak dienst Vreemdelingen

Gegevens aanvrager - gezinshoofd

Geboortedatum *

Oud adres

Nieuw adres

Gegevens andere gezinsleden

Gezinslid 1

Geboortedatum

Gezinslid 2

Geboortedatum

Gezinslid 3

Geboortedatum

Gezinslid 4

Geboortedatum

Gezinslid 5

Geboortedatum

Gezinslid 6

Geboortedatum