27.02.2020 - ONDERHANDSE VERKOOP PERCEEL WOESTE GROND, GELEGEN LANGS EEN ONVERHARDE ZIJSTRAAT VAN DE VINKSTRAAT

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel maakt bekend dat het ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 overgaat tot de onderhandse verkoop van een perceel woeste grond, gelegen te Hechtel-Eksel, Vinkstraat, ten kadaster gekend onder Hechtel-Eksel, 1e afdeling, sectie B, nr. 355a, groot 13a 70ca. 

Het perceel woeste grond zal worden toegekend aan de indiener van het hoogste bod. De minimum verkoopprijs bedraagt vijfduizend (5.000,00) Euro.

Indien U interesse betoont tot aankoop van het perceel woeste grond, verzoeken wij U ons onder gesloten omslag uw prijs aan te bieden voor 10 april 2020.

Het volledige dossier betreffende deze onderhandse verkoop ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Hechtel-Eksel, 27 februari 2020

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

De Algemeen directeur, De Burgemeester,

 

R. Verheyen J. Dalemans