Echtscheidingsakte

Online aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. Wanneer de rechtbank een echtscheiding heeft uitgesproken, wordt de huwelijksakte aangepast in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) door de griffie van de rechtbank.

De akte van echtscheiding (= uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van echtscheiding) vermeldt:

 • Het aktenummer van de huwelijksakte;
 • De naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn;
 • De gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Voorwaarden

Een echtscheidingsakte kan afgeleverd worden aan de personen waarvan de akte in België geregistreerd is of indien de buitenlandse akte werd overgeschreven.

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

 • De betrokkenen (jezelf en je ex-partner);
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • Je erfgenamen;
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

 • Als de akte is opgemaakt na 31 maart 2019 kan deze online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel, als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) kan je het uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van echtscheiding downloaden en afdrukken.
 • Je kan het attest ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van echtscheiding is gratis.


Contactinformatie