Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van een burgerlijk huwelijk via een juridische procedure.

Er bestaan twee manieren om te scheiden: 

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Dit wil zeggen dat men een overeenkomst opmaakt voor een bemiddelaar: een advocaat of notaris. Deze overeenkomst wordt dan, samen met een verzoekschrift, voorgelegd aan de familierechtbank. 
  • Als men er niet in slaagt om een onderlinge overeenkomst op te maken dan volgt men de procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Hiervoor neemt men contact op met een advocaat.

Procedure

STAP 1:
Je start de echtscheidingsprocedure op via een verzoekschrift aan de rechtbank.

STAP 2:
Wanneer de rechtbank een echtscheiding heeft uitgesproken en er geen beroep meer mogelijk is, wordt de huwelijksakte aangepast in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) door de griffie van de rechtbank. In de meeste gevallen komt de gemeente hierin niet tussen.

STAP 3:
De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden automatisch aangepast in het bevolkingsregister. Omdat je burgerlijke staat niet wordt vermeld op de chip van je identiteitskaart of verblijfskaart moet je je dus ook niet aanmelden om deze gegevens te laten aanpassen.
Voor de overschrijving van het vonnis hoef je NIET zelf naar de dienst burgerlijke stand te komen. 

Wens je een uittreksel van de echtscheidingsakte, dan kan je deze aanvragen aan het snelloket in het gemeentehuis.

Voor meer informatie over scheidingen richt je je tot een advocaat, een juridisch raadgever of de rechtbank.

Wanneer het gaat over de ontbinding van een huwelijk voltrokken in het buitenland, komt het vonnis toe bij de burgerlijke stand in Brussel waar het binnen de 30 dagen overgeschreven wordt in het register van de burgerlijke stand. Vanaf de datum van overschrijving is de echtscheiding definitief.


Contactinformatie