Parkeerverordening

De verdichting in de centra neemt toe. Hierdoor stijgt de druk op de openbare parkings en het openbaar domein. Daarom is het aangewezen om bij het oprichten van woongebouwen minstens te voorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het privédomein.

Wie in Hechtel-Eksel een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw- of verbouwingswerken van een woongelegenheid, moet een minimum aan parkeerplaatsen op het eigen terrein voorzien:  anderhalve parkeerplaats (afgerond naar boven). Bijvoorbeeld een ééngezinswoning waar men een inpandige garage en een parkeerplaats op de oprit voorziet, voldoet aan de parkeerverordening. Er bestaan enkele uitzonderingen.

Enkel mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen én het betalen van een bepaalde som, kan hiervan afgeweken worden. 

Parkeerverordening raadplegen