Wettigen van handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. 

Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd wordt, heeft zijn woonplaats in de gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn, het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Procedure

De dienst burgerzaken kan handtekeningen wettig verklaren op officiële documenten, volmachten, ouderlijke toelating van minderjarigen, enzovoort. Hiervoor dien je je persoonlijk aan te bieden aan het snelloket.

Een handtekening op een document, bestemd voor het buitenland, wordt gewettigd door de burgemeester. Het is dus belangrijk dat je de bestemming van het document te kennen geeft.

Meebrengen

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden;
  • Je identiteitskaart of verblijfskaart.

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan breng je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht mee.

Het best komt de persoon, die de handtekening zal zetten, persoonlijk langs.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.


Contactinformatie