W-Mobiel

Het OCMW beschikt over een voertuig met rolstoellift. Het voertuig kreeg de naam W-mobiel. De W staat voor even Weg, Welzijn en Wheel chair. Rolstoelgebonden personen uit Hechtel-Eksel kunnen gebruik maken van de W-mobiel.

Er bestaan twee systemen:

  • Met chauffeur geregeld door de Minder Mobiele Centrale (MMC)
  • Ter beschikkingstelling (je zoekt zelf een chauffeur)

Voorwaarden

  • Inwoner van Hechtel-Eksel
  • Met chauffeur geregeld door de MMC

de gebruiker moet zich aansluiten bij de MMC en een lidgeld betalen door middel van een afspraak te maken bij de seniorendienst.

  • Ter beschikkingstelling (je zoekt zelf een chauffeur):

de chauffeur van de gebruiker beschikt over een geldig rijbewijs.

Procedure

  • Met chauffeur geregeld door de MMC

de gebruiker moet zich aansluiten bij de MMC en een lidgeld betalen.

  • Ter beschikkingstelling (je zoekt zelf een chauffeur)

De gebruiker maakt een reservatie via het onthaal van het OCMW en betaalt een 
waarborg voor dat het voertuig in gebruik wordt genomen.

Maak een afspraak

Bent u minder mobiel, of wenst u een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.


Contactinformatie