Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn 3 verschillende modellen:

 • Voorlopig rijbewijs model 18: je leert rijden zonder begeleider en is 18 maanden geldig.
 • Voorlopig rijbewijs model 36: je leert rijden mét 1 of 2 begeleiders. Dit rijbewijs is 36 maanden geldig.
 • Voorlopig rijbewijs model 3: een voorlopig rijbewijs voor alle categorieën behalve categorie B.

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van Hechtel-Eksel.
 • Vanaf 15 jaar en negen maanden mag je je theoretisch examen afleggen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je dan je voorlopig rijbewijs komen aanvragen bij de dienst burgerzaken.
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider:

Voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs ben je 18 jaarDe minimale oefenperiode is 3 maanden, we raden je aan om langer te oefenen en goed voorbereid naar je examen te gaan. Je hebt 20 uren praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je hiervan een bekwaamheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken. Je mag maximaal 2 passagiers meenemen. Deze passagiers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze:

 • in het bezit zijn van een Belgisch identiteitsdocument, afgeleverd in België;
 • sinds minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig categorie B te besturen;
 • niet vervallen zijn (of zijn geweest tijdens de laatste 3 jaar) van het recht tot sturen. Je moet voldaan hebben aan de herstelexamens en -onderzoeken die eventueel door de rechter zijn opgelegd.

 

Voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider:

Je kan het voorlopig rijbewijs met 1 of 2 begeleiders aanvragen vanaf 17 jaarDe minimale oefenperiode is 3 maanden, maar we raden je aan om langer te oefenen en goed voorbereid naar je examen te gaan. De begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, woont in België en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben. Je mag geen andere passagiers meenemen.

Let op: Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor zijn partner, kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen.

 • De persoon is al begeleider (geweest) voor een derde persoon en wil begeleider zijn voor zijn partner, voor een van zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van zijn partner:
  Er is geen wachttijd. De begeleider kan onmiddellijk vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • De persoon is al begeleider (geweest) voor zijn partner, voor een van zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van zijn partner en wil begeleider zijn voor een derde persoon:
  Er is een wachttijd. De begeleider moet een jaar wachten vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op het voorlopig rijbewijs van zijn partner, een van zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of deze van zijn partner.

Procedure

Maak een afspraak

Het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk aangevraagd worden. Is dit onmogelijk, dan mag een gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. Bovendien moet het gezinslid in bezit zijn van de identiteitskaart van de betrokken persoon.

Je moet je voorlopig rijbewijs afhalen aan het snelloket binnen de 3 maanden na aanvraag.Zo niet wordt het conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van het geannuleerde rijbewijs is niet mogelijk.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Je hebt in principe geen pasfoto nodig. De foto van je identiteitskaart of verblijfskaart kan uit het systeem worden overgenomen. Is deze foto verouderd of moet je op korte termijn je identiteitskaart vernieuwen? Dan mag je een nieuwe pasfoto meebrengen, die gebruikt zal worden voor je rijbewijs.
 • Het ingevulde aanvraagformulier van het examencentrum met handtekening van jezelf en 1 of 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (voorlopig rijbewijs model 36);
 • Identiteitskaart of rijbewijs van je begeleider(s);
 • Het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uren rijles alleen te oefenen (voorlopig rijbewijs model 18);
 • Het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs model 3 kan je afhalen bij de dienst burgerzaken;
 • Eventueel een attest van de politie na verlies of diefstal.

Bedrag

Het aanvragen van een voorlopig rijbewijs kost €25.

Uitzonderingen

Je voorlopig rijbewijs is vervallen?

Sinds 01 februari 2019 bestaat de mogelijkheid om alsnog een voorlopig rijbewijs te bekomen, namelijk een model 12.

Dit model kan slechts éénmaal worden afgeleverd.

De voorwaarden voor een model 12 zijn:

 • Je bent geen houder van een geldig voorlopig rijbewijs.
 • Je bent houder geweest van een voorlopig rijbewijs model 36 of model 18 waarvan de geldigheidsduur niet meer dan 3 jaar is verstreken.
 • Je hebt 6 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool.
 • Je kiest 1 of 2 begeleiders: deze personen beschikken sedert meer dan 8 jaar over hun rijbewijs B, mogen de afgelopen 3 jaar géén rijverbod hebben gehad en wonen in België. 

CORONAMAATREGELEN

De voorlopige rijbewijzen worden verlengd tot 31 september 2021 indien hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020.

De politie is op de hoogte van al deze maatregelen en als je (voorlopig) rijbewijs, code 95, en/of een categorie op je rijbewijs erdoor verlengd wordt, volstaat je huidige document. Je hoeft dus niet naar uw gemeente om een nieuw document aan te vragen!


Contactinformatie