Rijbewijs categorie G

Het aanvragen van een rijbewijs kan enkel op AFSPRAAK.

Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen, mobiel landbouwmateriaal, hun aanhangwagens, motorploeg of maaimachine.

Indien dergelijke voertuigen niet worden gebruikt voor land- of bosbouwactiviteiten, is een rijbewijs voor categorie B, B+E, C1, C1+E, C of C+E vereist, al naargelang de maximaal toegelaten massa van het voertuig.

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.
 • Je bent inwoner van Hechtel-Eksel.
 • Het rijbewijs G is van toepassing op alle landbouwvoertuigen. Deze vallen onder de noemer "traag vervoer" en mogen dus niet sneller rijden dan 40 km/u.
 • Het rijbewijs G is enkel verplicht voor bestuurders die geboren zijn na 1 oktober 1982. Sinds 1 januari 2009 moeten zij dit rijbewijs in bezit hebben.
 • Er dient een onderscheid gemaakt te worden volgens de leeftijd van de bestuurder:
  • Vanaf 16 jaar is de maximaal toegelaten massa (MTM) 20 ton.
  • Vanaf 18 jaar wordt dit automatisch opgetrokken tot 44 ton.

Procedure

Maak een afspraak

Het rijbewijs G kan enkel bekomen worden na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen.

Meebrengen

 • Je hebt in principe geen pasfoto nodig. De foto van je identiteitskaart of verblijfskaart kan uit het systeem worden overgenomen. Is deze foto verouderd of moet je op korte termijn je identiteitskaart vernieuwen? Dan mag je een nieuwe pasfoto meebrengen, die gebruikt zal worden voor je rijbewijs.
 • Het aanvraagformulier dat je kreeg in het examencentrum.
 • In geval van omruiling breng je huidig rijbewijs mee. 

 

Je haalt je rijbewijs persoonlijk af met je identiteitskaart. Lukt dat niet, dan geef je iemand anders een volmacht. Vul het volmachtformulier in. De persoon die de volmacht krijgt neemt het volmachtformulier mee en zijn/haar identiteitskaart zodat de identiteit kan worden gecontroleerd.

Bedrag

Het aanvragen van het rijbewijs G kost €25.


Contactinformatie