Parkeerkaart

Online parkeerkaart aanvragen

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone.

Deze kaart is strikt persoonlijk.

Voorwaarden

 • u scoort minstens 2 punten voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
 • u bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • uw gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • u bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • uw bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd 
 • u bent oorlogsinvalide met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Je kunt de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap
  • je hebt hiervoor een kaartlezer en de pincode van de identiteitskaart nodig.
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap
 • maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Maak een afspraak

Meebrengen

Identiteitskaart

Uitzonderingen

Een verlopen parkeerkaart of de kaart van iemand die overleden is, lever je in op het OCMW of stuur je naar

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.


Contactinformatie