Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van de gemeente Hechtel-Eksel bestaat uit drie delen:

  • Een verkenningsnota
  • Een uitwerkingsnota
  • Een beleidsplan.

Je kunt het beleidsplan met bijhorende kaarten rechts op deze pagina onder documenten downloaden.

Het beleidsplan 'Verbreden-Verdiepen mobiliteitsplan Hechtel-Eksel' omvat het mobiliteitsplan Hechtel-Eksel (beleidsplan d.d. 22/10/2002) aangevuld met de door de sneltoets d.d. 19/10/2007 te verbreden en te verdiepen thema's. Dit document vervangt het huidige mobiliteitsplan Hechtel-Eksel (beleidsplan d.d. 22/10/2002). De verkenningsnota werd conform verklaard door de PAC op 26 mei 2009. In de uitwerkingsnota, conform verklaard door de PAC op 23/03/2010, werden de noodzakelijke onderzoeken verricht, waaraan een aanzet tot maatregelen werd gekoppeld.

Deze liggen aan de basis van het bijgestuurd beleidsplan dat door de PAC op 25 januari 2011 conform verklaard werd.

De voornaamste thema's die naar voor geschoven worden zijn:

  • Het gemeentegrensoverschrijdend project Bosland.
  • Wegencategorisering.
  • De ontwikkeling van een trage wegen netwerk.
  • Openbaar vervoer en basismobiliteit
  • Inperken zwaar doorgaand vrachtverkeer en parkeerproblematiek vrachtwagens in woongebied
  • Handhaving. (de implementatie van het snelheidsplan)