Mobiliteitsplan

Wat is een mobiliteitsplan?

In het mobiliteitsplan bepalen we de visie van Hechtel-Eksel op het vlak van mobiliteit voor de komende jaren. Het plan bestaat uit een strategische visie en een concreet actieplan.

Upgrade mobiliteitsplan

Op de gemeenteraad van 23 oktober 2023 is groen licht gegeven voor de upgrade van het mobiliteitsplan. We bouwen verder op het mobiliteitsplan van 2011 en passen 'spoor 2 - verbreden en verdiepen' toe.

Dit beleidsplan voor het verbreden en verdiepen (= upgrade) van het mobiliteitsplan van Hechtel-Eksel werd geschreven door PLOT (www.ruimtelijkmanagement.be).


Bekijk hier het mobiliteitsplan

 

 

Werkwijze

Het verbreden en verdiepen van een mobiliteitsplan bestaat uit drie fases die moeten doorlopen worden en die elk resulteren in een nota. Elke fase dient goedgekeurd te worden door de projectstuurgroep (PSG). In de bijlage kan je het beleidsplan raadplegen.

  • fase 1: verkenningsfase = verkennen van de bestaande situatie
  • De belangrijkste wijzigingen in de planningscontext
  • De geselecteerde thema’s uit de sneltoets en hoe deze verder uitgewerkt zullen worden.
  • fase 2: uitwerkingsfase =  uitwerking geselecteerde thema’s
  • Het uitvoeren van bijkomend onderzoek
  • fase 3: beleidsplan = het geüpgrade mobiliteitsplan
  • Het aangepast mobiliteitsplan
  • Het actieplan
  • Ambities, principes en participatietraject