Mantelzorgtoelage

Krijg je hulp van iemand van je familie, vrienden, buren,… bij het naar de winkel rijden, eten maken, de was doen, papierwerk, gezelschap,… dan kan deze mantelverzorger eventueel recht hebben op een mantelzorgtoelage.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende is gedomicilieerd in Hechtel-Eksel
  • de zorgbehoevende woont thuis
  • er moet minstens één mantelverzorger zijn
  • de zorgbehoevende heeft minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
  • het inkomen van de zorgbehoevende moet onder een bepaalde grens liggen
  • de zorgbehoevende moet een vermindering van zelfredzaamheid hebben van minstens 9 punten. Deze punten bekomt men door een aanvraag te doen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bij FOD Sociale Zekerheid (voorheen Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)
  • de mantelzorger staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de zorgbehoevende ouder(en)

Procedure

Afspraak maken bij seniorendienst.

Afpraak maken

Bent u minder mobiel, of wenst u een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de mantelzorger
  • Bankrekeningnummer van de mantelzorger
  • Bewijs van de vermindering van zelfredzaamheid

Contactinformatie