Lokaal Adviescommissie

De sociale leverancier voor elektriciteit en aardgas (Fluvius) en de watermaatschappij (Watergroep) kunnen bij problemen met de betaling van facturen het dossier van de klant voorleggen aan de Lokale Adviescommissie (LAC). De LAC is een onafhankelijke bemiddelingscommissie die samen met de klant zoekt naar een gepaste oplossing om zo een afsluiting te voorkomen.

Voorwaarden

  • Een inwoner van Hechtel-Eksel
  • Je moet uitgenodigd worden op de vergadering van de LAC.

Procedure

STAP 1 : De netbeheerder (Fluvius of De Watergroep) vraagt om een afsluiting en brengt het dossier op het LAC

STAP 2: Het OCMW nodigt u schriftelijk uit om naar de zitting te komen. U mag zich verdedigen op de adviescommissie. 

STAP 3: In overleg wordt er gezocht naar een realistisch afbetalingsplan om op deze manier een afsluiting tegen te gaan. 

Enkel als de adviescommissie haar akkoord geeft, mag de netbeheerder overgaan tot afsluiting of tot stopzetting van de levering van elektriciteit, gas of water.

Uitzonderingen

Tijdens de winterperiode mag Infrax de levering van gas niet stopzetten, dit om te vermijden dat u tijdens de winter zonder verwarming valt. Deze periode loopt in principe van 1 december tot 1 maart. De winterperiode kan, afhankelijk van het weer, verlengd worden.

Regelgeving

  • Decreet van 20/12/1996 tot regeling van het recht op minimumverlening van elektriciteit, gas en water
  • Besluit van de Vlaamse regering van 16/09/1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water
  • Energiedecreet van 8/5/2009
  • Energiebesluit van 19/11/2010