Huurwaarborg

Wanneer je een woning of appartement wil huren moet je een huurwaarborg betalen. Sinds 1 januari 2019 moet de huurder een waarborg van drie maanden huur betalen.
Dat is een hoog bedrag voor mensen met een laag inkomen. Je kan daarom een huurwaarborg lenen bij het OCMW. 

Voorwaarden

  • instemmen met sociaal en financieel onderzoek door maatschappelijk werker
  • moeilijke financiële situatie of recht op leefloon
  • bereidheid om de huurwaarborg volledig terug te betalen

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. 

Maak een afspraak

Een maatschappelijke werker gaat na of je recht hebt op een huurwaarborg. 

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Blanco, niet ondertekend huurcontract
  • Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden

Contactinformatie