Andere financiële tussenkomsten

Andere financiële tegemoetkomingen waar je mogelijks recht op hebt:

  • Tussenkomst in energie;
  • Dringende financiële hulp;
  • Tussenkomst in de kosten en kinderopvang;
  • Tussenkomst eerste leeftijdsmelk;
  • Ten laste nemen van schoolfacturen/paramedische kosten in kader van kinderarmoede.

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Maak een afspraak

Samen bekijken we voor welke tegemoetkomingen jij in aanmerking komt.


Contactinformatie