Erkenning na geboorte

Een erkenning na geboorte kan enkel op AFSPRAAK.

Een kind erkennen is het afleggen van een verklaring waardoor een wettelijke band ontstaat tussen de erkenner en het kind. Het is dus een wettelijke bekentenis van het vader- of moederschap.

Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind en partner.

Een erkenning kan eveneens plaatsvinden nadat de akte van geboorte is opgemaakt en daarin geen andere man als vader is vermeld. De moeder dient ook hier haar toestemming te geven.

Heeft de moeder niet de Belgische nationaliteit, dan moet zij vooraf aantonen dat zij volgens de wetgeving van het land waarvan ze de nationaliteit bezit inderdaad kan instemmen met de erkenning. Als het kind dat je wil erkennen de leeftijd van 12 jaar al heeft bereikt, moet ook het kind zijn/haar toestemming geven.

Er kan een erkenning gebeuren vóór de geboorte, bij aangifte van de geboorte of na de geboorte. Er wordt een erkenningsakte opgesteld.

Voorwaarden

Gehuwde, ongehuwde mannen alsook meemoeders kunnen, mits toestemming van de moeder, een kind erkennen.

De toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is.

Als het kind 12 jaar is, moet het zelf ook toestemming geven.

Bij de erkenning van een meerderjarige, moet enkel de meerderjarige toestemming geven. Samenwonen is geen voorwaarde voor erkenning.

Procedure

Maak een afspraak

Voor de erkenning gaan beide ouders samen met het kind naar de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van 1 van de ouders.

Alle personen waarvan we in Hechtel-Eksel een erkenningsakte opstelden, kunnen hiervan een uittreksel verkrijgen aan het snelloket in het gemeentehuis.

Akte online opvragen

 

 

Meebrengen

  • De identiteitskaarten of verblijfskaarten van beide ouders;
  • Geboorteakte van het kind wanneer het niet in België geboren is.
    Indien van toepassing: gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
  • Geboorteakten van de ouders indien zij niet in België geboren zijn.
    Indien van toepassing: gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat u ook de volgende stukken moet voorleggen:

  • Bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
  • Bewijs van nationaliteit;
  • Bewijs van woonst.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.


Contactinformatie