Emotikan

Voelen onze kinderen zich goed in hun vel? Weten ze dat ze hun emoties mogen en kunnen tonen? Met het project 'Emotikan' zet het KIK in op het welbevinden van kinderen, en geeft het KIK aan dat 'emotie' kan.

Het gaat over lekker in je vel zitten en tevreden zijn met je leven en wie je bent. Want een goed of slecht welbevinden kan immers invloed hebben op je dagelijks leven, op je school en vrijetijdsgebeuren. En net daarom willen we als KIK extra aandacht hebben voor het welbevinden van kinderen. Binnen dit project hebben we al enkele leuke acties uitgewerkt.

Zo kregen de onthaalouders en de klassen van het basisonderwijs heel wat spel- en leermateriaal over dit thema, vroegen we de verenigingen van onze gemeente om een charter te ondertekenen waarin ze aangeven voldoende aandacht te hebben voor het welbevinden van hun leden, brachten we het 'DIK OK'-lied uit, verdeelden we 'Dikkeduimkaartjes' binnen onze gemeente... en nog veel meer.