Eerste maand huur

Je kan een tussenkomst voor de eerste maand huur bij het OCMW aanvragen als je die niet kan betalen.

Voorwaarden

  • Instemmen met sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk werker
  • Moeilijke financiële situatie of recht op leefloon
  • Bereidheid om tussenkomst volledig terug te betalen

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. 

Maak een afspraak

De maatschappelijk werker gaat na of je er recht op hebt. 

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Huurcontract
  • Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden 

Contactinformatie