Dakloosheid/crisisopvang

Je hebt geen woning die je huurt of bezit, je woont tijdelijk in bij vrienden, je verliet een instelling en weet niet waarheen, je logeert in een opvangtehuis, je kraakt leegstaande huizen om er te slapen of je slaapt op straat, je partner laat je niet meer binnen in je huis…

Voorwaarden

  • Je verblijft op het grondgebied van Hechtel-Eksel.
  • Je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen om zelf een oplossing te vinden.

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Maak een afspraak

De maatschappelijk werker bekijkt of je tijdelijk terecht kan bij vrienden of familie. Indien nodig kan er een aanmelding gedaan worden bij het crisisteam van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Limburg.

Meebrengen

Identiteitskaart


Contactinformatie