Orgaandonatie

Het registreren van orgaandonatie kan enkel op AFSPRAAK.

Online registeren

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het verwijderen van organen voor transplantatie. Deze wet houdt in dat elke burger instemt met de transplantatie van zijn/haar bruikbare organen na het overlijden.

Als inwoner kan je bij de dienst burgerlijke stand je beslissing hierover laten registeren.

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

NIEUW!

Vanaf 1 juli 2020 kan je je orgaandonatie thuis online registeren. Je hoeft zo niet langer meer naar het gemeentehuis om dit in orde te brengen.

Vanaf 2 juni 2020 heb je de keuze tussen 4 verklaringen inzake de donatie van lichaamsmateriaal na overlijden.

De nieuwe “Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal” omvat voortaan 4 beslissingen:

 • Orgaandonatie voor transplantatie: de organen van een donor worden na overlijden weggenomen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: de weefsels en cellen van een donor worden na overlijden weggenomen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) van een donor worden na overlijden weggenomen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: het lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) van een donor worden na overlijden weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten.
  Opgelet: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waar het lichaam integraal wordt afgestaan.

Voor elke beslissing kunnen 3 opties worden geregistreerd:

 • Verzet
 • Uitdrukkelijke toestemming
 • Intrekking van een eerdere wilsverklaring

Voorwaarden

 • Je moet minstens 12 jaar zijn.
 • Personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
 • Vreemdelingen die sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

De wet staat de verwijdering van organen na je overlijden toe tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven of je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Je kan je wilsverklaring registreren op volgende manieren:

 • ONLINE REGISTRATIE

Vanaf 1 juli 2020 kan je je orgaandonatie thuis online registeren via www.mijngezondheid.be. Je moet dus niet langer naar het gemeentehuis komen om dit in orde te brengen.

Lukt het niet online? Dan kan je tijdens een afspraak met de dienst burgerlijke stand de registratie samen in orde brengen.

 • REGISTRATIE BIJ DE HUISARTS

 

 • REGISTRATIE DIENST BURGERLIJKE STAND

STAP 1:
Je haalt het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie af bij de dienst burgerlijke stand of downloadt het rechts op deze pagina onder 'Documenten'.

STAP 2:
Vul de verklaring thuis in en geef ze na afspraak persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand af.

Maak een afspraak
STAP 3:
De dienst burgerlijke stand registreert de informatie in een aparte toepassing. Na registratie ontvang je de verklaring en het ontvangstbewijs.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Een ingevuld formulier voor orgaandonatie.

Bedrag

Gratis


Contactinformatie