Attest van leven

Online aanvragen

Het attest of bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo moet je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aanbieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • Jezelf;
  • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd);
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd;
  • Derden zoals publieke of private instellingen als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Procedure

  • Het attest van leven kan je online aanvragen via ‘Mijn burgerprofiel, downloaden en afdrukken als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).
  • Aan het snelloket kan het attest ook afgehaald worden.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • Een volmacht van de betrokkene;
  • Een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
  • Je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een attest van leven is gratis.


Contactinformatie