Attest van woonst

Online aanvragen 

Het attest van woonst (attest van hoofdverblijfplaats of attest van inschrijving) is een attest dat bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • Naam en voornamen;
 • Plaats en datum van geboorte;
 • Adres;
 • Burgerlijke staat;
 • Nationaliteit;
 • De datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kan ook een attest van woonst aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Voorwaarden

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • Jezelf;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd);
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd;
 • Derden zoals publieke of private instellingen als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Procedure

 • Het attest van woonst kan je online aanvragen via ‘Mijn burgerprofiel, downloaden en afdrukken als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).
 • Aan het snelloket kan het attest ook afgehaald worden.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • Je eigen identiteitskaart of verblijfkaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • Een volmacht van de betrokkene;
 • Een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • Je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een attest van woonst is gratis.


Contactinformatie