Attest van adressen met historiek

Het attest vermeldt de historiek van alle adressen, zowel binnen als buiten Hechtel-Eksel.

Voorwaarden

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • Jezelf;
  • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd);
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd;
  • Derden zoals publieke of private instellingen als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Procedure

Je kan het attest afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • Een volmacht van de betrokkene;
  • Een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
  • Je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een attest historiek van adressen is gratis.


Contactinformatie