Aanvraagformulier subsidie Hechtel-Eksel fietst

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Hechtel-Eksel is als groenste gemeente van Vlaanderen een mooie fietsgemeente. Zeker met de komst van het project fietsen door de bomen kan ze uitgroeien tot dé fietsgemeente bij uitstek. We merken dat steeds meer ondernemers initiatieven willen opstarten om in te spelen op het project fietsen door de bomen. De dienst toerisme is blij met dit engagement aangezien dit de aantrekkelijkheid van de gemeente en Bosland bij de (fiets)toerist verhoogt. Om hun plannen te verwezelijken, vragen de ondernemers regelmatig ondersteuning aan de gemeente.

Om al deze vragen volgens een aantal vaste criteria te kunnen beoordelen heeft de dienst toerisme een reglement uitgewerkt waarin een aantal basiscriteria worden opgenomen waaraan projecten minimaal zouden moeten voldoen.

Het volledige subsidiereglement kan je hier raadplegen.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Informatie over het project

Vindt uw project plaats in Hechtel-Eksel? *
Uw project is: *
Is er sprake van een samenwerking met 1 of meerdere andere ondernemers? *
Binnen welke termijn zal het project gelanceerd worden? *

Beoordeling subsidie op basis van de criteria opgenomen in artikel 3§3 van het subsidieregelement Hechtel-Eksel fietst