Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is niet hetzelfde als een omgevingsvergunning. Mondeling verkregen informatie op het gemeentehuis of per telefoon hebben een heel beperkte juridische waarde. Door het aanvragen van een stedenbouwkundig attest zal het college van burgemeester en schepenen schriftelijk een standpunt innemen omtrent de inlichtingen over het perceel dat jou interesseert. Voor de aanvraag van een stedenbouwkundig attest heb je bovendien geen architect nodig. Op deze manier verkrijg je een officieel standpunt omtrent je vraag, zonder al te veel kosten te moeten maken.

Dit attest wordt mee in rekening gebracht bij een latere beoordeling van je aanvraag tot omgevingsvergunning.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kan je op deze website terecht of neem je even contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.


Contactinformatie