Schoolstraten in Hechtel-Eksel

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat zorgt voor een veilige verkeerssituatie aan de schoolpoort met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De straat wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende zo’n 30 minuten afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De openbare weg is dan voorbehouden aan voetgangers en fietsers.

Wie heeft wel toegang tot de schoolstraat? 

  • Alle voetgangers en fietsers
  • Bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is (op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een doorgangsbewijs/vergunning).
  • Prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt
  • De Lijn, indien aangegeven op het verkeersbord

Schoolstraten in Hechtel-Eksel

  • Schoolstraat Don Boscocollege in Hechtel
  • Schoolstraat aan basisschool Viejool in Eksel
  • Schoolstraat Rhijnweg aan de Zandkorrel

Aanvraag toegangsvergunning

Heb je nog vragen?   Stel ze via mobiliteit@hechtel-eksel.be