Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een pensioen voor weduwen en weduwnaars van een al dan niet gepensioneerde werknemer. Dit pensioen wordt berekend op basis van de prestaties als werknemer van je overleden huwelijkspartner.

Voorwaarden

 • je overleden partner werkte als werknemer;
 • in 2024: je hebt minstens de leeftijd van 49 jaar en 6 maanden bereikt. Indien u te jong bent, komt u misschien wel in aanmerking voor een overgangsuitkering. 
 • Je huwelijk heeft minstens één jaar geduurd op het ogenblik van overlijden,
  behalve:
  • Als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • Als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • Als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.
 • je bent niet hertrouwd.

Indien je niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, heb je mogelijk nog recht op een overgangsuitkering. 

Procedure

Je kan je pensioenaanvraag doen bij de volgende diensten:

 • Als werknemer of zelfstandige:
  • Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de seniorendienst.

Maak een afspraak

Meebrengen

Identiteitskaart met code


Contactinformatie