Niet EU - Tenlasteneming

Het aanvragen van een tenlasteneming kan enkel op AFSPRAAK.

Elke niet-Europeaan uit een niet-E.E.R.-land* die een kort verblijf van max. 3 maanden beoogt, moet bij het betreden van de Schengenzone aantonen dat hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen. Elke vreemdeling die hier niet over beschikt, kan het Schengengrondgebied alleen betreden door beroep te doen op een garant, iemand die zich financieel garant stelt voor de kosten van zijn gezondheidszorg, verblijf en repatriëring.

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis):

  • Is enkel toegelaten voor een kort verblijf van max. 3 maanden.
  • Is zowel mogelijk voor visumplichtige als voor niet-visumplichtige vreemdelingen.
  • Kan enkel aangegaan worden t.o.v. vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europees Economische Ruimte (= E.U. + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Procedure

Meebrengen

  • Een ingevuld exemplaar van de tenlastenneming. Deze vind je bij documenten (enkel de geel gemarkeerde vakjes dienen ingevuld te worden).
  • Voor werknemers: de 3 laatste loonbrieven.
  • Voor zelfstandigen: het laatste aanslagbiljet van de aanvrager.
  • Identiteitskaart of verblijfskaart van onbeperkte duur van de aanvrager.
  • Kopie van het paspoort van de uit te nodigen persoon.
  • Adres (in thuisland) van de uit te nodigen persoon

Contactinformatie