Afwijking rustdag

De wetgeving voorziet één verplichte rustdag per week voor alle handelaars en ambachtslieden. Onder rustdag wordt verstaan: een ononderbroken periode van 24 uur, die aanvangt om 5 uur ’s morgens of om 13 uur ’s middags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag.

Hechtel-Eksel volgt uitzonderingen

Gemeenten of bepaalde delen van de gemeenten die als toeristisch centrum erkend zijn, mogen, net als badplaatsen, onder bepaalde voorwaarden afwijken van de wetgevingen die sluitingsuren, een wekelijkse rustdag en verplichte zondagsrust oplegt aan de kleinhandel.

Voorwaarden

Voor de erkenning als toeristisch centrum zijn twee wetgevingen van toepassing.

  • In een gemeente die erkend is in het kader van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
    • gelden geen sluitingsuren
    • en hoeven de handelszaken de wekelijkse rustdag niet te respecteren.
  • In een gemeente die erkend is in het kader van de Arbeidswet van 16 maart 1971 mogen de werknemers op zondag werken, op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar.

De gemeente Hechtel-Eksel werd in april 2023 erkend in het kader van beide wetgevingen:

Hechtel-Eksel volledig erkend als toeristisch centrum

 


Contactinformatie