Afwijking rustdag

De wetgeving voorziet één verplichte rustdag per week voor alle handelaars en ambachtslieden. Onder rustdag wordt verstaan: een ononderbroken periode van 24 uur, die aanvangt om 5 uur ’s morgens of om 13 uur ’s middags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag.

Online aanvragen

Procedure

Handelaars die zelf geen rustdag kiezen, dienen deze op zondag te nemen. Handelaars en ambachtslieden die een andere rustdag dan zondag kiezen, mogen op zondag geen andere producten verkopen of geen andere dienstprestaties verrichten dan die welke zij gewoonlijk leveren.

Wanneer de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de wekelijkse rustdag verschoven worden naar de dag die op deze wettelijke feestdag volgt.

Uitzonderingen

Op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen worden toegestaan.

 


Contactinformatie