Gewijzigde verkeerssituatie aan de schoolomgeving van de Viejool

Sinds de start van het nieuwe schooljaar geldt er een tijdelijke proefopstelling aan de schoolomgeving van de Viejool. Met enkele betonblokken ontstond er een knip in de Schoolstraat waarbij de doorgang enkel nog mogelijk was voor de trage weggebruikers. Het lokaal bestuur kwam samen met de Viejool tot deze oplossing om gemotoriseerd sluipverkeer in de Schoolstraat tegen te gaan om zo ook de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving  te verbeteren.

Na een tussentijdse evaluatie blijkt dat er effectief minder autoverkeer in de Schoolstraat passeert bij de schoolingang. We stellen tegelijk vast dat het sluipverkeer nog aanwezig blijft op het Astridplein.

Op vraag van enkele buurtbewoners en de school zal de knip verplaatst worden naar de Schoolstraat tussen de Veldstraat en het Astridplein. Dit zal het doorgaand verkeer in de wijk volledig onmogelijk maken voor gemotiseerde voertuigen.

Daarnaast zal de zone 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' uitgebreid worden tot aan de Groenstraat. 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen. Ook voor voertuigen voor onderhoud en toezicht, prioritaire voertuigen, fietserd en ruiters is de straat toegankelijk. De bewoners van het Astridplein, Schoolstraat en Leemweg kunnen hun woning ten allen tijde bereiken, mits er rekening gehouden wordt met de geldende verkeersregels van de schoolstraat.

De aangepaste verkeersmaatregelen zullen vanaf 21 november 2022 in voege treden. De verkeersregels van de schoolstraat blijven gelden. 

 

De schoolstraat wordt elke schooldag afgesloten van:

  • 08u15 tot 08u45
  • 14u50 tot 15u40
  • Op woensdagmiddag van 11u50 tot 12u35

(Parkeer)Tips voor ouders en leerlingen

  • Kom met de fiets en vermijd onnodige verkeerschaos aan de schoolomgeving in de schoolstraat
  • Parkeer op het gemeenteplein van Eksel

Dankzij deze maatregelen hopen we het gemotoriseerd verkeer in de nabije schoolomgeving te verminderen alsook de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving te verbeteren. Het project wordt op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. We rekenen hierbij op jullie begrip en medewerking.

Heb je nog vragen?   Stel ze via mobiliteit@hechtel-eksel.be