Voorschotten op sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen: werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen, kinderbijslag, ...

Je krijgt hierop een voorschot wanneer de dossierafhandeling van je uitkering lang op zich laat wachten. Bijgevolg worden deze voorschotten teruggevorderd van zodra de achterstallige uitkering wordt uitbetaald.

Voorwaarden

  • Je hebt recht op een bepaalde uitkering.
  • De dossierafhandeling van je uitkering laat lang op zich wachten.

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Maak een afspraak

Samen bekijken we voor welke voorschotten jij in aanmerking komt.

Meebrengen

Om ja aanvraag voor een voorschot op je sociale uitkering in orde te maken,
neem je het volgende mee naar het spreekuur van de sociale dienst:

  • Identiteitskaart;
  • Rekeningafschriften van de laatste drie maanden;
  • Bewijs van aanvraag van de sociale uitkering.

Contactinformatie