Geboorteakte

Online aanvragen

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • De geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind;
 • In voorkomend geval, de verklaring van naamkeuze door de ouders;
 • De naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat;
 • In voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Voorwaarden

Voor geboorteakten wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

 • Jezelf;
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • Je erfgenamen;
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

 • De geboorteakte kan online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel. Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je het uittreksel uit de geboorteakte kan downloaden en afdrukken.
 • Je kan het attest ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit de geboorteakte is gratis.


Contactinformatie