Erkenningsakte

Online aanvragen

Een erkenningsakte bevat alle gegevens over de erkenning van een kind zoals:

 • De vermoedelijke geboortedatum van het kind (bij een erkenning voor geboorte);
 • De naam en voornamen van de moeder en erkenner;
 • De geboortedatum en geboorteplaats van de moeder en erkenner.

Voorwaarden

Voor de akte van erkenning wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

 • De personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner);
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • De wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, bewindvoerder);
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • Erfgenamen;
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

 • Als de akte is opgemaakt na 31 maart 2019 kan deze online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel. Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je het uittreksel uit de erkenningsakte kan downloaden en afdrukken.
 • Je kan het attest ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel van erkenningsakte is gratis.


Contactinformatie