Beëindiging wettelijk samenwonen

Het beëindigen van wettelijk samenwonen kan enkel op AFSPRAAK.

  • Automatisch: aan de wettelijke samenwoonst komt een einde bij een huwelijk of bij het overlijden van één van beiden.
  • Zelf beëindigen: in onderlinge overeenstemming of door eenzijdige verklaring van één van beiden. In het laatste geval wordt de tegenpartij binnen de 8 dagen in kennis gesteld via de betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot door de gerechtsdeurwaarder. 

Let op! de wettelijke samenwoonst stopt niet als één van de partners zijn hoofdverblijfplaats verplaatst naar een ander adres.

Procedure

Om de wettelijke samenwoning te beëindigen, komt één van beiden of komen jullie samen naar de dienst burgerlijke stand. Deze werkt uitsluitend op afspraak.

Maak een afspraak

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfskaart.

Bedrag

De kosten voor het betekenen van een gerechtsdeurwaardersexploot door de gerechtsdeurwaarder zijn voor jouw rekening.


Contactinformatie