Bevers

Het gezellige groen in Hechtel-Eksel trekt sinds kort nieuwe inwoners aan: bevers. Het grootste knaagdier van Europa is bekend om zijn zelfgebouwde dammen en afgeplatte staart. Langs waterlopen vinden bevers het aangenaam vertoeven, en stijgt het aantal waarnemingen, nu dus ook in Hechtel-Eksel.

Bevers verraden hun aanwezigheid door afgebeten en geschilde takken, omgeknaagde boompjes, een dam van takken en aarde, een burcht in of langs het water, glijplekken, geurposten en loopsporen.

Mocht je tijdens een van je wandelingen een bever spotten, weet dan dat hij beschermd is. De bever is immers opgenomen in het soortenbeschermigsprogramma. Het opzettelijk verstoren van deze soort is dan ook verboden. Laat een beverburcht of -dam dus altijd ongestoord liggen.

Lees hier hoe je bevers uit je tuin weg kan houden.